Maatwerk oplossingen

Samen met de klant bouwen aan een specifieke oplossing

Bij ons staan jouw wensen centraal. TFT werkt op grond van die wensen een oplossing uit waarbij we altijd werken vanuit de wensen van de klant. Een project start meestal met een vraag vanuit de klant. Deze heeft een proces voor ogen dat (deels) geautomatiseerd moet worden.

Het uiteindelijke doel daarvan is bijvoorbeeld om onderdelen goedkoper te kunnen produceren of juist het streven naar een continue of hogere kwaliteit van de producten. Vervolgens gaan wij aan de slag met een idee om deze vraag efficiënt, duurzaam en rendabel op te lossen. Uiteindelijk komt het vaak neer op een juiste combinatie van kostenreductie, productietijd, ergonomie en continue kwaliteit. Bij TFT blijft de klant altijd degene die bepaalt waar de nadruk op moet komen te liggen.

Betrouwbare en transparante werkwijze

Bij TFT hanteren we een (voor alle betrokkenen) transparante werkwijze. Na de gesprekken met de klant starten wij met tekenen en ontwikkelen. Zodra hier door de klant akkoord op is, start de werkvoorbereiding en de inkoop van materialen en onderdelen. Dan volgt de fabricage. Het product wordt vervolgens gemonteerd getest.

Indien alles naar behoren functioneert, volgt de levering en opbouw bij de klant. Tijdens dit hele proces blijft de klant actief betrokken en is (zowel letterlijk als figuurlijk) altijd welkom in Asten om het proces te volgen. Die transparante werkwijze verhoogt de betrokkenheid bij het project aanzienlijk.

return on investment

Slimme en functionele oplossingen op maat

Uiteraard letten onze relaties op de return on investment bij een automatiseringsproject. Wat kost het en wat levert het op? Tijdswinst, kwaliteitsverbetering en kostenreductie zijn daarbij vaak belangrijke criteria. Doordat bij TFT het winstoogmerk niet voorop staat bij de ontwikkeling maar juist het opleveren van een product waar de klant echt voordeel mee kan behalen, leggen we het fundament voor een eerlijke en betrouwbare samenwerking.

We geven gedegen advies over wat wel maar ook wat niet mogelijk is. Dat mag een klant van ons verwachten en daar wordt onze oplossing op aangepast. Een standaard machine met een stuk extra automatisering dat door TFT is ontwikkeld kan voor een klant in sommige gevallen net zo nuttig zijn als een volledig bij ons ontwikkeld maatwerkproduct. Het productieprobleem van de klant staat altijd voorop en is voor ons het vertrekpunt. Daardoor kan de klant een objectief en eerlijk voorstel verwachten.

Kennismaken start met een inspirerend gesprek

Laat je gegevens achter via onderstaand contactformulier of bel ons via  (+31) 493 44 03 99. Uiteraard verwelkomen wij jou ook met plezier bij ons bedrijf in Asten.  Maak kennis met TFT en ontdek onze werkwijze!

    Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken

    Versturen